מה יקבלו החניכים בפעולה?

• הכרות עם המושג ציונות.
• הזדמנות לבחון את החיבור שלהם לציונות.

מסרים מרכזיים

ציונות בהגדרתה היא תנועה לאומית יהודית אשר פעלה לצורך שחרור לאומי של העם
היהודי, להקמת מדינה יהודית דמוקרטית בארץ ישראל. כיום ציונות נתפסת יותר
כתחושה ציונית- יהודית וכרצון לבנות חברה טובה וראויה.
חשוב להסתכל פנימה ולהבין איפה הציונות פוגשת אותנו ואיך היא יכולה לבוא לידי
ביטוי בימינו.

מהלך הפעולה

חלק א'

סיפור מסגרת:
נספר לחניכים שהם חלק מהמשלחת הראשונה שעולה לארץ ישראל. עליהם להכשיר את
הארץ כדי שהיהודים יוכלו לעלות ולשבת בה. בשביל להכשיר את הארץ על החניכים:
• לייבש את הביצות.
• הפרחת השממה.
• לשכנע יהודים לעלות לארץ.
• גיוס תרומות והקמת ארגונים למען הכשרת הארץ.
• הקמת יישובים והגנה עליהם.
כדי לעבור כל שלב הם יקבלו משימה. אחרי כל שלב החניכים מקבלים חתיכת בד שהיא
חלק מהארץ. בתום כל המשימות, כאשר יש להם את כל החלקים, עליהם לחברם לכדי
מפה שלמה.
יש להכין מראש:
ניקח סדין/אלבד ונצייר עליו את מפת ארץ ישראל. נגזור את הבד ל-5 חלקים ונכתוב
מאחורי כל חלק מה השלב שעברו החניכים.
1 .ייבשתם את הביצות, עכשיו האדמה חלקה ומוכנה לעבודה ולגידולים.
2 .הפרחתם את השממה, שתלתם גידולים ועכשיו אתם צריכים להמשיך לטפח אותם כדי
שלא ינבלו.
3 .העלתם יהודים לארץ, עכשיו אתם צריכים לגרום להם להישאר בארץ.
4 .גייסתם תרומות והקמתם ארגונים להכשרת ופיתוח הארץ, עכשיו עליכם להקים
יישובים ולהגן עליהם.
5 .הקמתם יישובים וארגונים לפיתוח הארץ. יפה, עמדתם במשימתכם! עליכם לחבר את
הארץ בצורה הנכונה.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
משימה 1 - ייבוש הביצות
נחלק את הקבוצה ל-2 .נשים בקצה אחד של החדר 2 קערות עם חול/חצץ ומים )כאשר
החול שקע לתחתית הקערה( ובקצה השני קערה/דלי ריק. ניתן לכל קבוצה מטלית.
נערוך בין 2 הקבוצות מרוץ שליחים בו הם יצטרכו להעביר מים מהקערה לדלי הריק רק
באמצעות המטלית כך שיישאר בקערה רק חול/חצץ. הקבוצה הראשונה שמסיימת היא
המנצחת.
בסיום המשימה ניתן לכל הקבוצה את החלק הראשון של הפאזל.
נסביר שגם לעלייה הראשונה היו אמצעים דלים והם עבדו קשה על מנת לייבש את
הביצות.
משימה 2 - הפרחת השממה
נשחק עם החניכים "תופסת צמחים". נבחר תופס, על מנת לא להיתפס על החניך לעמוד
במקומו, להגיד שם של צמח )פרח,עץ וכו'( ולעשות תנועה המדגימה את הצמח הזה.
למדריך המשקיען: ניתן להכין עם החניכים פרחים מגלילי נייר טואלט/ בקבוקים
ו"לשתול" בקערה היבשה עם החול מהמשימה הקודמת. ניתן למצוא סרטונים/תמונות
המדגימים איך להכין פרחים אלו ביוטיוב.
בסיום המשימה ניתן לכל הקבוצה את החלק השני של הפאזל.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
משימה 3 - העלאת יהודים
נחלק את הקבוצה לקבוצות/זוגות ונבקש מכל קבוצה להכין סרטון פרסומת המזמין
יהודים לעלות לישראל. במידה ונרצה שיהיה מעניין ניתן להגיד לכל קבוצה לעשות זאת
בסגנון שונה )למשל, סרטון בחרוזים, חייבים להשתמש בסרטון בחמש שפות לפחות,
סרטון אילם, כולם חייבים לשכב על הגב לאורך כל הסרטון ועוד(.
בסיום המשימה ניתן לכל הקבוצה את החלק השלישי של הפאזל.
נספר ששכנוע יהודים לעלות לארץ היה קשה, ורבים מהעולים שהגיעו גם עזבו את הארץ
וחזרו לארצות מולדתם.
משימה 4 - גיוס תרומות והקמת ארגונים
נחלק את הקבוצה לקבוצות/זוגות. נבקש מכל קבוצה לבחור לעצמה שם, להחליט על
מטרה קבוצתית ולחשוב על סיסמא המתארת היטב את מטרתה של הקבוצה.
נסביר לחניכים שעל מנת לקיים את הארגונים ולרכוש אדמות וציוד עליהם לגייס לעצמם
משאבים וזאת עושים על ידי משא ומתן! ניתן לכל קבוצה 10 אגורות או סוכריה וזמן
מוגבל )10-5 דקות( ונגיד שהמטרה שלהם היא להגיע לחפץ הכי יקר ערך שהם יכולים.
איך עליהם לעשות זאת? על כל קבוצה להסתובב בסניף ולבצע החלפה של המטבע
במשהו אחר, ולאחר מכן את מה שהם החליפו במשהו נוסף וכן הלאה.
כשתם הזמן שהוקצב להם נאסוף את כולם חזרה ונראה מה השיגו. נבקש מהם לספר איך
השיגו כל דבר ונשאל איך הם הרגישו בתהליך.
בסיום המשימה ניתן לכל הקבוצה את החלק הרביעי של הפאזל.
נסביר כי היו אנשים רבים שהסתובבו בעולם ומטרתם היתה לגייס כספים לטובת ציוד
וקניית אדמות וכן לטובת גיוס דעת קהל ושכנוע דיפלומטים וממשלות זרות לתמוך
בהקמתה של מדינת ישראל.
משימה 5 - הקמת יישובים והגנה עליהם
נסביר שהקמת יישובים הייתה צריכה להיעשות והיה צורך להגן עליהם מפני פגיעות
ותקיפות.
ניתן לעשות אחד משני דברים:
• משחק הכיסאות- נשים ציור של בית על הכיסא האמצעי ונשחק משחק הכיסאות.
המנצח/ת במשחק מקבל/ת את תואר השומר האולטימטיבי!
• נחלק את הקבוצה ל-2 ,נמקם כל קבוצה בקצה אחר של הסניף. נבקש מכל קבוצה לבנות
מחול ומים או ממקלות בית. לאחר מכן נשחק "הדגל", כאשר המטרה של כל קבוצה הוא
להגן על הבית שהיא בנתה ולהרוס את הבית של הקבוצה השנייה.
בסיום המשימה ניתן לכל הקבוצה את החלק החמישי והאחרון של הפאזל ונחכה שירכיבו
אותו.

דיון:

• איך היה לבצע את המשימות? האם היה לכן קשה?
• האם מישהו מכם מכיר סיפור )משפחתי או לא( על העלייה והקמת הארץ?
)תנו לחניכים לשתף(
• מהי ציונות בעיניכם?
נקריא את ההגדרה של המושג ציונות, כפי שנלקחה מתוך הלכסיקון הציוני )מאת אפרים
ומנחם תלמי, ספריית מעריב, 1982“ :)ציונות היא התנועה היהודית הלאומית בעת
החדשה, הדוגלת בשיבת העם לציון, אל מולדתו ההיסטורית ארץ ישראל ובהקמת מדינה
יהודית חופשית ועצמאית, וחידוש חייו הרוחניים, התרבותיים, המדיניים והכלכליים של
עם ישראל”.

הערה למדריך

מומלץ לכתוב את ההגדרה ולהניח אותה באמצע המעגל

דיון

• לפי ההגדרה מהי מטרתה העיקרית של הציונות? )הקמת מדינה עצמאית ליהודים(
• האם מטרה זו הושגה? אם כן, מהי ציונות כיום בעיניכם?

חלק ב'

ניתן לכל חניך פתק שבצידו האחד כתוב המילה "ציונות" ובצידו השני "לא ציונות".
נקריא לחניכים פעולות שונות. לאחר כל פעולה החניכים יצטרכו להצביע האם פעולה זו
היא ציונות או לא ולהסביר.
ניתן לחניכים לדון על הדברים כאשר ישנה אי הסכמה ונאתגר אותם במידת הצורך.

הפעולות:
• לעלות לישראל
• ללמוד עברית
• לחיות בחו"ל אבל לתרום כסף לארגונים ישראליים
• להרים לכלוך בשמורת טבע
• לצאת להפגנות על דמותה של מדינת ישראל
• להפיק סדרת טלוויזיה המספרת את סיפורם של עולי תימן
• לכתוב דברים טובים על ישראל ברשתות החברתיות
• לחנך ללקיחת אחריות ולאזרחות טובה

דיון מסכם:

• מה אתם עושים בחיי היום יום שלכם שהוא ציוני בעיניכם?
• איך לדעתכם תראה הציונות בעתיד?
• מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לבנות פה חברה טובה ולפתח את מדינת ישראל?

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En