מה יקבלו החניכים בפעולה?

הבנה שלהתנהגות קיצונית מחד ואדישה מאידך יש השלכות וסכנות.

מסרים מרכזיים

לא הכל שחור ולבן! יש גם אפור, האם אתה קיצוני לגבי תפיסותיך ופעולותיך?

מהלך הפעולה

מתודה 1 - מילים מעוררות

נושיב את החניכים במעגל על כיסאות ונראה להם מילים שונות שעלולות לעורר רגש
מסוים של אהבה/שנאה אצל החניכים: כלב, הורים, אחים, חייל, מחשב, ספורט, ברוקולי,
חאקי, תלבושת אחידה, מתמטיקה, צופים )אפשר לשדרג עם תמונות(. במידה והחניך
אוהב את המילה, הוא צריך לצעוק בכוח "אוהב!" ולזוז כיסא שמאלה, במידה והוא שונא
את המילה, עליו לצעוק "שונא" ולזוז כיסא ימינה כך שנוצר מצב שיותר מחניך אחד יושב
על אותו כיסא. תוך כדי התזוזה על החניכים לצעוק "אוהב/ת" או "שונא/ת" )להעלאת
המורל( בהתאם לתשובה שלהם.

מתודה 2 - שירים )טיזר לנושא...(

נשמיע לחניכים חלק משני שירים

  ציוד:
 • רמקול
 • הערה למדריך

  חשוב להביא רמקול לפעולה זו! "אני שונא" - אביב גפן )לעצור ב- 53 שניות( "אני אוהב שוקולד" – יונתן גפן הכבש ה 16(להתחיל מ- 30 שניות( הידעת? כותבי שני השירים הם אבא ובן )אירוני(. בתום השמעת השירים, נשאל את החניכים מה הם חושבים עליהם ונאמר להם שיחשבו על השירים ועל משמעותם במהלך הפעולה.

  מתודה 3 - שלושה סיפורים אמיתיים על כוונות טובות והתנהגות קיצונית:

  נחלק את הקבוצה לשלוש תתי קבוצות, כל קבוצה מקבלת כרטיסייה עם סיפור על קבוצה
  כלשהי בישראל. עליהם לקרוא על הקבוצה ולענות על השאלות המצורפות.
  כשסיימו, עליהם להעביר את הסיפור לקבוצה הבאה כך שכל שלושת הקבוצות קוראות
  את שלושת הסיפורים.
  סיפור ראשון – לה פמיליה.
  ארגון האוהדים "לה פמיליה" נוסד בשנת 2005 ,ארגון זה שם לו למטרה עיקרית את
  שיפור העידוד ביציע תוך שימוש נרחב באביזרי עידוד: דגלים, קונפטי, שלטים
  ופירוטכניקה, כמו כן ארגן הסעות מיוחדות למשחקים, ומשלחות עידוד למשחקים
  באירופה. בתחילת 2006 הכירה קבוצת בית"ר ירושלים בארגון זה כארגון האוהדים
  הרשמי שלה.
  ‏‏חברי הארגון והמעשים המיוחסים להם שנויים במחלוקת בקרב אוהדי הקבוצה. שמו של
  ארגון האוהדים נקשר מספר פעמים לאירועי אלימות כמו: תקיפת אוהדי קבוצות אחרות,
  השלכת בקבוק תבערה לעברי משרדי ההתאחדות לכדורגל, ומעשי גזענות.
  בינואר 2013 הצטרפו לקבוצה שני שחקנים צ'צ'נים-מוסלמים. עם הגעתם של השניים
  התעוררה מהומה, שכללה חרם של חלק גדול מאוהדי הקבוצה במשך מספר משחקים,
  שבשיאה הוצת חדר המזכרות במתחם האימונים של הקבוצה. מעשה זה יוחס לארגון
  "לה פמיליה" ופעיליו, שלאחריו הודיע הארגון על הפסקת פעילותו )עד תום העונה( וזאת
  בעקבות הביקורת הנוקבת שנמתחה עליו בתקשורת, בין היתר גם מהנהלת הקבוצה עצמה
  שאלות למחשבה:
  • מה היו כוונותיה הראשונות של אירגון "לה פמיליה"?
  • האם הייתם מגדירים את כוונותיהם כלגיטימיות?
  • האם התנהגותם לגיטימית?
  • מה היו ההשלכות של התנהגותם הקיצונית של חברי האירגון?
  סיפור שני – תנועת 269
  תנועת 269 נקראת גם "החזית לשחרור בעלי חיים"
  הוא ארגון אידאולוגי בינלאומי, פרו-טבעוני התומך בזכויות בעלי חיים ובפעולה ישירה
  לשחרור בעלי חיים מתעשיות הבשר, הביצים ומוצרי החלב, תעשיית הפרווה, מעבדות
  המחקר העושות ניסויים בבעלי חיים ותעשיות אחרות הכרוכות, לפי הפעילים, באכזריות
  כלפי בעלי חיים.
  החזית לשחרור בעלי חיים צמחה מתוך קבוצה קטנה שנאבקה בציידי איילים באנגליה
  בשנות ה-60" .איגוד מחבלי הציד" אשר הניח ריחות מזויפים, והשמיע צופרי ציד על מנת
  לשלוח את השועלים בכיוון המנוגד למיקום הציידים.
  הארגון גדל מאד והיום פועל ברחבי העולם. האירגון תומך בפעולה ישירה כולל השחתת
  רכוש וחטיפת בעלי חיים, אך ללא פגיעה בגוף בני אדם. בין היתר אחראים לפעולות
  העלאת מודעות מזעזעות באמצעים לא קונבנציונליים כמו פיתוי ילדים להכנס לתאים
  סגורים בלב תל אביב והקרנת סרטים מזעזעים המתארים אירועי התעללות בבעלי חיים.
  פעילים רבים החברים באירגון מקעקעים על גופם את המספר 269 ,שזהו מספרו של
  אחד העגלים שהפך לסמל המאבק. לאחר עשרות פעילויות של הארגון בארץ ובעולם,
  החזית לשחרור בעלי חיים, הוגדרו על ידי המשרד לביטחון פנים של ארצות הברית כאיום
  טרוריסטי וטוענים שפועלם מהווה חלק מ"טרור אקולוגי". החזית מכחישה את האשמות
  האלה.
  שאלות למחשבה:
  • מה היו כוונותיה הראשונות של אירגון "269?"
  • האם הייתם מגדירים את כוונותיהם כלגיטימיות?
  • האם התנהגותם לגיטימית?
  • מה ההשלכות של התנהגותם הקיצונית של חברי האירגון?
  סיפור שלישי - נטורי קרתא
  נְ טּורֵ י קַ רְ תָ ּא היא קבוצה חרדית קטנה המוכרת בהתנגדותה החריפה למדינת ישראל
  ולציונות. חברי הקבוצה מאמינים שקיומה של מדינה יהודית טרם בוא המשיח איננו
  לגיטימי, והם רואים בהקמת המדינה ובקיומה "התגרות באומות" הגורמת לשפיכות דמים,
  למלחמות ולפיגועים. הקבוצה קרובה מאוד בהשקפתה לעדה החרדית, אך נבדלת ממנה
  ונחשבת קיצונית ממנה.
  חלקם הגדול של נטורי קרתא בישראל )כ-400 משפחות( מתגוררים בשכונת מאה שערים
  בירושלים, המהווה את מרכז קהילתם. הם מרבים בפעילויות מחאה כנגד מדינת ישראל,
  כנגד חילולי שבת וכנגד זרמים חרדיים אחרים. חלק קטן מאנשי הקבוצה אף נוקט
  בעמדות קיצוניות יותר, כגון קריאה להקמת מדינה פלסטינית במקום מדינת ישראל. בין
  חברי הקבוצה יש מספר קיצוניים שהתפרסמו בשל פעולותיהם האלימות. אנשי הקבוצה
  נוהגים לשרוף את דגל ישראל בפורים ובל"ג בעומר, ולהניף דגלי הרשות הפלסטינית.
  הקנאים רואים במדינת ישראל והצלחתה אחת מתחבולותיו של השטן ולכן, כדי לעכב את
  צמיחתה, נוהגים הקיצוניים שבהם )בעיקר תושבי חו"ל(, לחבור לאויבי המדינה.

  הערה למדריך

  חשוב להסביר ולהדגיש לחניכים כי קבוצת נטורי קרתא הינה זרם קיצוני בקהילה החרדית ואינה מייצגת את הקהילה ככלל! שאלות למחשבה: • מהי תפיסת עולמם של חברי הקהילה נטורי קרתא? • האם הייתם מגדירים את כוונותיהם כלגיטימיות? • האם התנהגותם לגיטימית בעיניכם? • מה היו ההשלכות של התנהגותם הקיצונית של חברי האירגון?

  דיון מסכם:

  • איפה עובר הגבול בין התנהגות לגיטימית לבין התנהגות קיצונית?
  • מה ההשלכות של התנהגות קיצונית?
  • האם אתם יכולים לתת דוגמאות מחיי היום יום שלכם?
  • האם לדעתכם קיימת קיצוניות חיובית? מדוע?
  • האם לדעתכם ניתן למצוא את ה"תחום האפור" בכל דבר? מדוע? כיצד?
  • האם ישנם מקומות בהם חייבים להיות קיצונים? אילו?
  • במידה ולא, מתי דברים כן צריכים להיות "שחור ולבן"? חד משמעיים?

  דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
  Search
  Generic filters
  En