מה יקבלו החניכים בפעולה?

• גיבוש קבוצתי
• הזדמנות להתנסות בשיתוף פעולה ועבודת צוות

מסרים מרכזיים

• שיתוף פעולה הינו תנאי בסיסי להצלחה בעבודת צוות
• על מנת לעבוד בשיתוף פעולה יש ללמוד להתפשר ולוותר לעיתים

מהלך הפעולה

מרכז הפעילות הינו משחק "שולה מוקשים" של 6*6 משבצות או יותר.
נתכנן מראש מסלול אשר רק בו ניתן יהיה לעבור )מצורפת דוגמא(, במידה ונפלו על
מוקש הם יצטרכו לעשות משימה אשר דורשת שיתוף פעולה.
על כל הקבוצה לעבור את שדה המוקשים בשלום!
להלן משימות אפשריות )לא חייבים לבצע את כולם(:
• כיסאות באוויר-
יושבים במעגל כיסאות כאשר כולם עם הפנים שמאלה, נשענים אחורה כלפי מי שיושב
מימינכם. כאשר כולם ממוקמים נוציא לאט לאט כיסאות עד אשר הקבוצה תישאר בלי
כיסאות. מכאן מתחילים לספור זמן כאשר עליהם לשבור את שיא העולם שעומד
על ____ )נתון לבחירתכם(.
• מחט בערימת שחט-
נכין מראש קערה עם קמח ונשים פתקים מפוזרים בפנים. על הקבוצה להוציא את
הפתקים כמה שיותר מהר!
)הפתקים הינם הפתקים של משחק הזיכרון שיתקיים בהמשך הפעולה(.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
• תה -
לתוך קערת מים נכניס 20 תיונים.
הקבוצה צריכה לבחור 3 נציגים אשר תפקידם להוציא את התיונים עם קש תוך כדי
שמוטלות עליהם מס' מגבלות:
• החניך עם הקש - אסור לדבר ואסור להשתמש בעיניים.
• החניך שמחזיק את הקש - חייב לעצום עיניים.
• החניך שמכוון מהצד - אסור לגעת בידיים.
מותר לקבוצה להחליף אנשים ותפקידים כדי לקבוע שיא חדש!
• אי התנינים-
לכל חניך יהיה כיסא, על החניכים להעביר את כל הקבוצה לגדה השנייה של הנהר ע"י
מעבר על הכיסאות. כיסא אשר ישאר ריק יאכל ע"י התנין )המדריך(.

הערה למדריך

דגש בטיחותי: נא לוודא את תקינות הכיסאות לפני תחילת הפעילות. • זיכרון אנושי- לוקחים את הפתקים מקערת הקמח, וכל אחד מחברי הקבוצה לוקח פתק, מצמיד אותו לבטן ומסתדר בסדר של משחק הזיכרון. 4-2 מחברי הקבוצה מתחרים במשחק הזיכרון, כאשר הם מבקשים מחברי הקבוצה לחשוף את הפתקים שלהם. • איש החבל- לוקחים יתר עבה (8 מ"מ ומעלה), קושרים את 2 הקצבות, תופסים כולם את החבל ומותחים אותו אחורה. בוחרים חניך אשר יעמוד על החבל ויעשה סיבוב כאשר הוא באוויר. • פירמידה אנושית בלי לדבר. • להמציא ריקוד של דקה, אשר כל חברי הקבוצה חייבים לרקוד!

הערה למדריך

מומלץ לבחור שיר מראש! • מירוץ שליחים. • גשר סנדינות- לוקחים 5-4 סנאדינות ובוחרים נציג אשר צריך לעבור מנק' אחת לשנייה, כאשר אסור לזוז מהמקום כאשר החניך עומד על הסנאדינה. תנועת הנוער המכבי הצעיר # עזרים לפעולה: משבצות לשולה מוקשים - חובה. לבחירה ע"פ המתודה הנבחרת: כיסאות באוויר - כיסאות מחט בערימת שחט - קערה, קמח, פתקים לזיכרון. תה- קערת מים, 20 תיונים, 5 קשים, כיסוי לעיניים. אי התנינים - 2 חתיכות כופת, כיסאות. זיכרון אנושי - פתקים איש החבל - כופת 8 מ"מ ריקוד - רמקול נייד גשר סנאדינות - סנאדינות ע"פ הצורך כרטיסיית למשחק הזיכרון- כעס חרון אף שמח עליז פחד מורא ירח לבנה שמש חמה חבר עמית מתנה שי בודד גלמוד רשע אכזר שיר רן עני דל טיפש אוויל מריבה קטטה עשיר אמיד מכבי צעיר

דיון מסכם:

• מה היו הקשיים במשימות וכיצד התגברנו עליהם?
• למה חשוב שיתוף פעולה בקבוצה?
• האם ניתן היה להצליח ללא שיתוף פעולה?
• מה הקושי כשמנסים לשתף פעולה?

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En