מה יקבלו החניכים בפעולה?

הבנה של השפעת התקשורת הבלתי מילולית על המסר העובר.

מסרים מרכזיים

חלק ניכר מתקשורת עם אנשים אחרים היא בלתי מילולית. על מנת שנוכל לחדד ולהעביר
את המסר בצורה המדויקת ביותר חשוב שנהיה מודעים לתקשורת הבלתי מילולית.

מהלך הפעולה

מתודה 1 :משחק פתיחה – מעגל החיות:

נעמיד את החניכים במעגל. נחלק לכל אחד מהחניכים שתי חיות בסוד )חיות שעושות
קול ייחודי( כאשר חיה אחת משותפת לכולם )בלי שהחניכים יודעים על כך(, לדוגמא:
כלב, חתול, חמור, סוס, פרה, ברווז, צפרדע, ולכולם לתת אריה. נבקש מהחניכים לעמוד
במעגל כאשר ידיהם שלובות זו בזו עם חבריהם. בכל פעם נגיד שם של חיה שחולקה
לחניכים, החניך שזו החיה שניתנה לו צריך להרים את רגליו מהקרקע ולהיתלות על חבריו
שבצדדים ובו זמנית לחקות את כל החיה.
לבסוף נגיד את החיה שכולם קיבלו ובכך יסתיים המשחק.

מתודה 2 – רגשות של חיות:

נחלק את הקבוצה לקבוצות ונערוך ביניהן חידון רגשות של חיות. ניתן להוסיף שאלות
נוספות לאלו הכתובות כאן.
• כיצד הכלב מביע שמחה? (קשקוש בזנב).
• כיצד מביע הכלב פחד? (זנב בין הרגליים).
• כיצד ניתן להביא שכלב מקשיב או סקרן? (כאשר האוזניים שלו עומדות).
• איך ניתן לדעת שכלב סומך עליך? (חושף את בטנו).
• אילו טווס פורס את זנבו – מה הוא עושה? (מנסה להרשים את בן זוגו).
• מה עושה הזאב על מנת לקרוא ללהקתו? (מיילל).

מתודה 3 :פוקר אינדיאני

שמים על כל חניך מדבקה עם רגש כלשהו על המצח בלי שידע מה כתוב. על החניכים
להסתובב ולהיעצר מול חניך אחר. החניך צריך לנסות להעביר לו בפנטומימה את הרגש
שיש לשני על המצח. )ניתן לעשות כפילויות של רגשות(.
רגשות:
כועס, עצוב, שמח, רציני, צוחק, בוכה, מאוכזב, מאושר, מבולבל, מתלבט, שנאה, מתרגש,
מתפעל, מאוהב וכו'...
מסר: ניתן לזהות את הרגשות גם רק על פי שפת גוף.

מתודה 4 :סיטואציות:

לוקחים שני נציגים וכל אחד מהנציגים הולך להציג צד אחד מתוך דילמה,
על כל נציג לנסות לשכנע שהצד שלו בדילמה צודק. נגדיר לכל נציג התנהגות שעליו
לנהוג על פיה תוך כדי דיבור, לדוגמא: עמוד זקוף / עמוד שפוף, השתמש בידיים / ידיים
מאחורי הגב, היישר מבט / השפל מבט וכו'...
דילמה 1:
יש לך יום הולדת ואתה מתלבט האם להזמין את כל חברי הכיתה או רק את חבריך הטובים.
דילמה 2:
בקרוב טיולי אביב ואתה מתלבט אם לקחת על עצמך תפקיד גדול או קטן בטקס.
דילמה 3:
מישהי העליבה אותך ואתה מתלבט אם להגיד לה שנפגעת או להתעלם ולעבור הלאה.
לאחר ששני הנציגים נאמו, על שאר החניכים להצביע לנציג ששכנע אותם.

הערה למדריך

יש לבחור שני נציגים להצגת הסיטואציות ממעמד חברתי דומה בקבוצה על מנת שבחירת החניכים, מי משכנע יותר, תהיה כמה שיותר אובייקטיבית.

דיון:

• מדוע בחרתם בנציג שבחרתם?
• איזה מסר עבר במילים ואיזה מסר עבר בלי מילים?
• איזו תחושה נתן לכם הנציג שבחרתם שלא הייתה לנציג השני?
• האם להבעות גוף יש השפעה על המסר שאני רוצה להעביר?
• האם אני משקיע מחשבה בהבעת הגוף שלי לפני שאני מתחיל לדבר?

  ציוד:
 • מדבקות עם שמות של רגשות (לפי הצורך).
 • סיכום:

  נסכם ונסביר כי תקשורת בין בני אדם אינה באה לידי ביטוי רק במילים אלא גם בהבעות
  פנים, תנועות גוף ומעשים. התקשורת הבלתי מילולית תורמת רבות לאינטראקציה בין בני
  אדם וחשוב לקחת גם אותה בחשבון ולהבין שהיא משפיעה על המסר אותו אנו מעבירים.

  דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
  Search
  Generic filters
  En