מה יקבלו החניכים בפעולה?

• חשיפה – לטיול, בטיחות ומשחקים.
• מוטיבציה – לצאת למסע מכבי.
• מודעות לחשיבות העזרה הדדית.

מסרים מרכזיים

מעכשיו לחניך ישנה אחריות לא רק על עצמו אלא גם על הקבוצה והסביבה.
כולם נרשמים כקבוצה אחת – כי כוחה של הקבוצה הוא בלכידותה.

מהלך הפעולה

1.

נחלק את הקבוצה לזוגות אשר יעמדו אחד אחרי השני, כל הזוגות יתבקשו לבצע
תנועות בהתאם למילים להלן:
שמש - חניך ראשון יורד על הברכיים ושם ידיים על הראש, חניך שני עומד מאחוריו ושם
ידיים על הראש.
מורל – רוקדים ביחד )כזוג(.
חבר פצוע – חניך אחד מרים את השני וצועק "ניצל!"
ארוחה משותפת – כל הקבוצה מסתדרת במעגל ומחזיקה ידיים.
על המדריך בכל פעם לצעוק מילה אחרת.

2.

נחלק את הקבוצה לשתיים, על כל קבוצה להמציא את מירב המשחקים מאביזר אחד
שנציג להם, כגון:
חבל, סדין, כובע, עיתון, בקבוק וכו'
נסביר לחניכים כי לאחר הפעולה המדריכים יבחרו את שלושת המשחקים הטובים ביותר,
אשר ישולבו במהלך טיול מסע מכבי. (והם יוכלו לגלות מה המשחקים שנבחרו רק בטיול
עצמו)

  ציוד:
 • דפים עפרונות )לכתיבת המשחקים(
 • 3.

  נחלק את החניכים לזוגות ולכל זוג ניתן כרטיסייה )מצורף בעזרים( שעליה תהיה
  כתובה סיטואציה ממסע מכבי. ניתן לחניכים כמה דקות ועליהם לחשוב ביחד )כל זוג( על
  פתרון כיצד להציג אותו בפני הקבוצה (למשל: הצגה, חמשיר, פנטומימה וכו')

  הערה למדריך

  זה לא הטיול הראשון של החניכים ולכן בנוסף ללספר להם איפה יהיה הטיול חשוב לדבר על דברים שקורים בטיול ואיך אנחנו מתמודדים איתם.

  4.

  לסיום, נחלק לחניכים כמה פרודוקטים )למשל: טופי, דף, סרט, גואש, סול וכו'( ועל
  הקבוצה להחליט על מושמוש אחד אשר אותו יכינו לכל הקבוצה.

   ציוד:
 • חומרים למושמוש
 • דיון מסכם:

  • מישהו רוצה לשתף בחששות לטיול שיש לו?
  • האם דעתכם לגבי הטיול השתנתה בעקבות הפעולה?
  • אתם מרגישים שכעת יש לכם את הכלים להתמודד בכל המצבים בטיול הקרוב?
  • מה שונה בכם כקבוצה מהטיול שתחוו השנה לטיול שחוויתם בשנה שעברה?
  • האם לחניכים שהמשיכו משנה שעברה יש טיפים לתת לחניכים שהצטרפו רק השנה?

  דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
  Search
  Generic filters
  En