מה יקבלו החניכים בפעולה?

• היכרות עם המימדים השונים של מושג ה”אחריות”.
• בחינה אישית של רמת האחריות אישית, מנהיגותית וחברתית בחיי היום יום של החניכים.

מסרים מרכזיים

המושג אחריות הוא רב ממדי וטומן בחובו רבדים שונים.
• אחריות הינה זכות גדולה שנושאת בחובה גם חובות, לא מספיק להגיד “אני אחראי” ויש
חובות לאור הזכות הגדולה הזאת.
• אדם אקטיבי שאיננו נשאר באיזור הנוחות ומחוץ ל”אש”, אמנם איננו נושא בכובד משקל
האתגר, אך גם לא זוכה לתענוג שבהצלחה כשהוא לוקח אחריות, וכל אדם בוחר בחיים
את הנתיב בו הוא רוצה ללכת – לא ניתן לבחור רק את הצדדים החיוביים של האחריות.
• אין דבר כזה חצי-אחריות. זה או הכל או כלום.

מהלך הפעולה

רקע למדריך:
בתוך המילה "אחריות" טמונות מילים רבות המהוות את המימדים השונים של המושג. כל
ההיבטים האלה בעצם מרכיבים את המושג אחריות ובלעדיהם אין המושג יכול להתקיים.
• "אח" )אחריות חברתית על אחיי וחברי( במהלך הפעולה, נעבור מסע אל עבר המושג.
• "אחר" )אחריות טומנת בחובה את השונה ממני וקבלתו(.
• "אחרי" )לקיחת אחריות משמע – מנהיגות אישית וחברתית(.
• "אחריו" )לדעת גם להיות מובל וללכת אחרי מנהיגות חיובית ואחראית(.
• א'-ת' )לקיחת אחריות משמעו תהליך מלא ובלי עיגולי פינות או האשמת אחרים בדרך(.
מהלך הפעולה:
במהלך הפעולה יעברו החניכים משחקונים שבכל אחד מהם יצברו אות אחרת ויצטרכו
להרכיב את המילה העומדת מאחוריה. כדי לצבור את המילה "אחריות" עלינו לעבור
משימות ולקבל עוד אותיות כדי להשיג את המושג המוגמר והסופי.
אח – משימת "קורי עכביש" – בין שני עצים, נמתח גומי לבן ארוך בצורת שתי וערב כך
שיווצרו מספר חורים כמספר חברי הקבוצה. חלק מהחורים גדולים וחלקם קטנים, חלקם
גבוהים ודורשים את עזרת החברים למעבר, חלקם נמוכים ודורשים זחילה והקרבה למען
הקבוצה. על כל חברי הקבוצה להעביר בעזרה הדדית ושיתוף פעולה את כל חברי הקבוצה
מצידו האחד של הגומי לצידו השני בתוך החורים ומבלי לגעת בגומי עצמו (ניתן לחבר
לגומי פעמון שיצלצל בכל פעם שיגעו בו). אם נגעו בגומי – יש להתחיל את המשימה
מהתחלה.

הערה למדריך

בסיכום המשחק נשים דגש על נושא החברות, העזרה ההדדית, ההקרבה והוויתור שנדרשו על מנת להצליח במשימה. אחר – נחלק את הקבוצות לשתי קבוצות, נקשור את חברי הקבוצות אחד לשני ביד שמאל כך שיוצא שכל קבוצה קשורה לעצמה. נגיד לשתי הקבוצות שהמטרה שלהם זה להעביר מים מדלי אחד לדלי שמונח מולו במרחק מסוים בעזרת כוסות פלסטיק, הקבוצה שתמלא את הדלי הכי מהר תנצח. אך לפני שנקשור את חברי הקבוצה ניקח חניך אחד מכל קבוצה בלי ששאר החניכים יראו ונסביר לו שהמטרה שלו היא להקשות על קבוצתו לבצע את המשימה על ידי הפגנת קשיים אישיים מדומים )לדוגמא: כאב בטן פתאומי/עיקום קרסול וכו'( במהלך ביצוע המשימה. כאשר נזניק את הקבוצות החניכים שבחרנו יצטרכו להתחיל להקשות על קבוצתם ואנו נתבונן ונראה איך מגיבים חברי הקבוצה לקושי.

הערה למדריך

בסיכום המשחק נשאל את המתקשה המדומה איך הוא הרגיש להיות חריג בקבוצה ואיך הקבוצה הגיבה אליו? נשים דגש על: החשיבות של קבלת הקשיים והמגבלות של ה"אחר" בקבוצה גם כשזה לפעמים בא על חשבון הקבוצה כולה. כי בכל פעם בעל הקושי הוא מישהו אחר מהקבוצה, היום זה הוא ומחר זה אני. נקריא לחניכים את המשפט הבא של ד"ר סוס – "אלא אם למישהו כמוך יהיה ממש אכפת, שום דבר לא ישתנה פה אפילו לא מעט" .

דיון:

• למה התכוון לפי דעתכם ד"ר סוס?
• כיצד מתקשר המשפט לכל אחד מהמשחקים שעברתם?
• מה היה קורה אם במחניים החניך שהגיע תורו היה בוחר להיות פסיבי ולא לקחת
אחריות על הקבוצה?
• כיצד המשחק מתקשר להתנהלות הקבוצה שלכם? להתנהלות של קבוצות בחייכם?
• נשאל את המתנדבים: איך ההרגשה להיות נטל על קבוצתך? איך הרגשת כשקבוצתך
הגיבה לקשיים שלך?
• נשאל את שאר החניכים: מה היה בראש סדר העדיפויות שלכם בזמן התחרות?
איך הייתם מתנהלים לדעתכם אם היה חבר בקבוצה שלכם שהיה לו קושי אמיתי?
תנועת הנוער המכבי הצעיר
אחרי – ניתן לאחד החניכים לבחור משחק כלשהו ולהסביר אותו לחברי הקבוצה. עליו
להנהיג את הקבוצה מתחילת המשחק ועד סופו כולל כללים, חוקים ושיפוט.
הערות לגבי בחירת החניך:
• חשוב לבחור חניך חזק שהמשימה תבנה אותו ולא שהמשימה תפיל אותו.
• מומלץ להכין את החניך מראש ולא להנחית עליו את המשימה בפתאומיות.

הערה למדריך

: בסיכום המשחק נדבר על מרכיב המנהיגות הטמונה במילה "אחריות". נשים דגש על הנהגה אישית וקבוצתית, על כך שכשמישהו לוקח על עצמו משימה הוא מחויב לה מהתחלה ועד הסוף, ללא תירוצים וללא הסתייגויות, על מה קורה כאשר אין מי שינהיג ויקח את האחריות על עצמו? האם מצב כזה אפשרי? אחריו – נחלק את החניכים לשתי קבוצות, לכל קבוצה ניתן חתיכת בד, מקל ואבנים. נערוך תחרות רעיונות שחוקיה הם: כל קבוצה תצטרך להציע את השימוש הכי טוב ויצירתי שאפשר לעשות עם החפצים שלפניהם. הקבוצה שתציע את הרעיון הכי טוב תקבל פרס קבוצתי מגניב. מי שהרעיון שלו נבחר לייצג את הקבוצה יקבל פרס יותר טוב מהפרס הקבוצתי. כך ייווצר קונפליקט: האם ללכת עם הרעיון הכי טוב או האם ללכת עם הרעיון שאני הצעתי? )*החניכים לא באמת יקבלו פרס אז אתם יכולים להגזים בפרסים( כאשר נזניק את הקבוצות נראה איך מתנהגים חברי הקבוצה. כנראה שהחניכים לא יוותרו ויעמדו על הרעיון שלהם גם אם הם יודעים שהוא פחות טוב מרעיון של חברם לקבוצה. לאחר שהקבוצות יציגו את הרעיונות שנבחרו, נסכם את המשימה ונשים דגש על היכולת שלנו להיות מונהגים על ידי אחרים, מה אנחנו מוכנים לעשות ולוותר לטובת הקבוצה שלנו ועד כמה אנחנו מונעים מהצלחתינו האישית ללא התחשבות באחרים?

הערה למדריך

שימו לב לתת בדיון דוגמאות להתנהגות אינסטינקטיביות של החניכים ולהצביע על מאבקים שהתנהלו במהלך המשחק. לסיום, נרשום בגדול את המילה "אחריות" על נייר ונראה לחניכים איך כל המילים שדיברנו עליהם במשימות השונות, מסתתרות בתוך המילה "אחריות".

הערה למדריך

חשוב לציין כי המילה אחריות מתחילה ב- א' ומסתיימת ב- ת' ולא בכדי! כשלוקחים אחריות, אין לחפף, אין להתחמק, יש לשאת במלוא כובדה, להתחיל משימה ולסיים אותה!

דיון מסכם:

• אילו מבין מרכיבי האחריות הוא החשוב ביותר? האם ניתן לקיים אחריות ללא אחד
מהמרכיבים שלה?
• האם לפי דעתכם אחריות היא פריבילגיה (זכות) או נטל?
• מהם היתרונות ו/או החסרונות של לקיחת אחריות? (האם עדיף להיות עצמאי או
להקטין ראש ושידאגו לך? מה ההשלכות של כל החלטה?)

  ציוד:
 • משחק ראשון- גומי לבן לקורי העכביש.
 • משחקון שני- שני כופתים ארוכים, שני דליים ושני בקבוקי מים.
 • משחקון שלישי- 2 חתיכות בד, שני מקלות ואבנים.
 • משחקון רביעי- נייר עיתון וכלי כתיבה.
 • נסיים בסיפור להשראה:
  "מעשה בארבעה אנשים –
  כולם, מישהו, אף אחד, וכל אחד:
  פעם אחת היתה משימה חשובה,
  שכולם היה צריך לעשות.
  לכולם היה ברור שמישהו יעשה זאת.
  כל אחד יכל לעשות זאת אבל...
  אף אחד לא עשה זאת. מישהו כעס על כך
  כי זה היה תפקיד של כולם ולכולם
  היה הרושם שכל אחד יעשה זאת...
  אבל אף אחד לא ידע שזה לא יעשה
  ע"י כולם.
  בסופו של דבר, מישהו הואשם ע"י
  כולם שאף אחד לא עשה
  מה שכל אחד יכל לעשות.

  דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
  Search
  Generic filters
  En