מה יקבלו החניכים בפעולה?

• ידע בנושא חסידי אומות העולם, פעולותיהם ומניעיהם.
• הזדמנות לבחון האם אנו פועלים בחיי היומיום לאור אותם הערכים והמניעים שהובילו
את חסידי אומות העולם בתקופת השואה.

מסרים מרכזיים

עלינו לבחון מהם הערכים הבסיסיים שלנו, שהם הקווים האדומים שלא היינו נותנים
לעבור אותם גם אם היינו בסכנת חיים. האם יש כאלה בכלל?

מהלך הפעולה

שלב א': בואו נבחן את עצמנו

ניתן לכל אחד מהחניכים 2 פתקים ועט. נבקש מכל חניך, בעילום שם, יצטרך לכתוב על
פתק אחד סיטואציה מסוימת שהוא נחשף אליה אך עמד בצד ולא עשה כלום. בפתק
השני סיטואציה שהוא היה מעורב בה או ששמע עליה )לטובה או לרעה(. נערבב את כל
הפתקים.
כל חניך יקבל 2 פתקים )שלא שלו( ויגיד מה הוא היה עושה בסיטואציה הזו.

הערה למדריך

יש לשים לב שלא פונים ישירות לחניך אחר בהאשמות או גילוי שמו. ניתן גם לכתוב סיטואציות מראש ולשלב אותן במה שהחניכים כתבו.

דיון:

• באילו סיטואציות נעמוד בצד ומתי נתערב? למה?
• מה יותר קל? לעמוד מהצד או להתערב?

שלב ב': מיהו חסיד אומות עולם?

נשאל את החניכים מיהו חסיד?
לאחר מכן נחשוף את ההגדרה הבאה:
חסיד - ביהדות ובהלכה חסיד הוא אדם העושה מעשים טובים שאינם חובה עפ''י ההלכה.
על פי הגדרה זו, מהי לדעתכם הגדרת חסיד אומות עולם?
מה ידוע לכם על התואר "חסידי אומות עולם"?
נסביר לחניכים שעל פי החוק הישראלי ניתן התואר "חסיד אומות העולם" למי שאינו
יהודי ופעל למען הצלת היהודים בתקופת השואה תוך סיכון חייו. התואר ניתן בהתאם
לחוק יד ושם משנת 1953 .עד כה הוענק התואר ליותר מ000,26 אנשים.

שלב ב': סיפורים של חסידי אומות עולם

המדריך יחלק לכל זוג סיפור עדות על מעשיהם של מצילי יהודים בתקופת השואה, וקטע
מתוך "חוק יד ושם )זרקור על...( ויבקש מהם לקרוא את הסיפור ולענות על השאלות
שמצורפות.
כל אחד מהזוגות יחבור לזוג נוסף וכך ייווצרו קבוצות בנות ארבעה משתתפים.
כל משתתף יספר לקבוצה מה הרשים אותו במיוחד בסיפור שאותו הוא קרא.
1 .מהם הקשיים והסיכונים שהמציל עמד מולם וכיצד התמודד אתם?
2 .קראו את הסעיף בחוק "יד ושם" העוסק בחסידי אומות העולם וציינו מדוע לדעתכם
הוא/היא קבלה את התואר "חסיד אומות העולם?
3 .מה הרשים אתכם/מה היה מיוחד באחד הסיפורים שקראתם?
4 .אילו האדם עליו מסופר בסיפור היה גר בקרבתכם מה הייתם רוצים לומר לו/לשאול
אותו? הכינו שאלות/אמירות למליאה.

דיון מסכם:

• בקטעים שקראתם, מהם הערכים שהובילו את חסידי אומות העולם?
• האם היום אלו ערכים ששמים עליהם דגש בחברה?
• האם יש קשר בין ערכים אלו לסיטואציות שדיברנו עליהן במתודה הראשונה?
וכיצד זה בא לידי ביטוי?

הערה למדריך

יש לשים לב שהדיון אינו גולש למקום של השוואה "מה אתם הייתם עושים בשואה?"

סיכום

אנו נתקלים ביום יום שלנו בסיטואציות המעמידות במבחן את עולם הערכים שלנו. עלינו
לחשוב מתי אנו עומדים מהצד ומתי מתערבים ואיזו השפעה יכולה להיות לזה על
סיטואציה, על המעורבים בה וגם עלינו באופן אישי ועלינו בחברה. חשוב שנדע מהם
הקווים האדומים שלנו ונדע לעמוד עליהם.

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En