מה יקבלו החניכים בפעולה?

ידע לגבי המושג “קבוצת השווים” להבנת ההשפעה ההדדית שלהם על השכבה.

מסרים מרכזיים

השכבה משפיעה על עיצוב זהותי ואני משפיע על עיצוב השכבה.
כל אחד יכול לשנות התנהגות בסיסית בחיי היום יום על מנת להאט את קצב הפגיעה
בסביבה הטבעית הכל כך נחוצה לחיינו.

קריאה לפעולה:
בואו ננצל את ההזדמנות של טיולי אביב על מנת להשפיע על הסניף, להעלות מודעות
ולצמצם את הבעיות שאפשר.

מהלך הפעולה

מתודה 1 :מי הכי דומה לי?

על הקיר נתלה מראש, פתק בו כתובה המילה "אני". נחלק לכל חניך פתק של אדם מסויים
מחייהם והם יצטרכו למקם אותו עפ"י רמת הדמיון\השוני מהמילה. אחרי שהחניכים
יסיימו ניקח את האנשים שממוקמים הכי קרוב אל המילה. נסביר לחניכים שהם בעצם
"קבוצת השווים" וקצת על המושג.

  ציוד:
 • פתקים
 • הערה למדריך

  יש לקרוא על המושג לפני הפעולה ולבוא עם נקודות מרכזיות להסבר. האנשים: שכבת הבוגרים, המורה שלי, אמא, אבא, אח, ילד שאיתי בכיתה, מישהי שאיתי בחוג שנה מעליי, חניך כיתה ג', חבר שלי מהשכבה במכבי, השכן שלי, חבר קרוב שלי, ילד בביה"ס שנה מתחתיי, בן דוד שלי, סבתא, סבא, המדריך שלי בתנועה ועוד... נקריא לחניכים את ההגדרה לקבוצת השווים: קבוצת השווים היא קבוצה חברתית המורכבת מבני אותו גיל ואותו סטטוס חברתי ותחומי עניין משותפים.

  דיון:

  • מה עוד הופך אותנו לקבוצת השווים מלבד הגיל שלנו?
  • האם בכל מקום אני חלק מאותה קבוצת שווים?
  • האם יש לי כמה קבוצות שווים? מהן?

  מתודה 2 :דיוקן שכבתי

  כל חניך יקבל בריסטול וטושים. נגיד לחניכים לצייר את עצמם כדמות ריקה )רק מסגרת
  של איש( ולכתוב את שמות כל השכבה שבמעגל מסביב. לאחר מכן, יצטרכו החניכים
  לכתוב במה כל חניך השפיע עליהם ולהוסיף את זה בציור במסגרות שלהם.

   ציוד:
 • בריסטול
 • טושים
 • הערה למדריך

  לא חייבים לרשום על כולם.

  מתודה 3 :דוורים

  לכל חניך נחלק כמה דפים ריקים ועט, כל פעם ניתן קטגוריה לחניכים והם יכתבו למי הם
  רוצים להקדיש את הפתק הזה ולמה, יקפלו את הפתק כך שהכתוב יישאר חסוי וירשמו
  את השם המיועד על מקום גלוי בפתק. כל פעם שחניך מסוים מסיים לכתוב, הוא מרים
  את הפתק ומחכה, בינתיים המדריכים מעבירים את הפתקים לחניך שאליו הם מיועדים.
  דוגמא לקטגוריה ופתק: "מי שאתם רוצים להודות לו על משהו" בפתק כתוב למשל-
  "משי" במקום גלוי, ובפנים "תודה לך שתמכת בי כל כך בתקופה הקשה בתחילת השנה".
  הערה למדריך: להדגיש בלי קללות, בלי דברים לא יפים בכלל. רצוי שיהיה שקט לגמרי
  לאורך כל המתודה. אם אין מה לרשום, לא חייבים. עודדו אותם לצאת מ"איזור הנוחות"
  של חברים בלבד.
  קטגוריות: מישהו שאתם מעריכים אותו על משהו, מישהו שאתם רוצים לאחל לו משהו
  להמשך, מישהו שהופתעתם ממנו לטובה בזמן האחרון, מישהו שהשפיע עליכם על משהו,
  תציינו מה.

   ציוד:
 • פתקים
 • עטים
 • דיון:

  • מי אתם חושבים המשפיע המרכזי עליכם היום ולמה?
  • מה אתם חושבים שהשפעות "קבוצת השווים" עליכם?
  • מה אתם חושבים שההשפעה של השכבה במכבי עליכם?
  • מה אתם חושבים שההשפעה של השכבה שלכם במכבי עליכם?

  מתודה 4 :שולה המוקשים

  נפזר רשת גדולה של בריסטולים הפוכים כאשר על חלקם התחתון: חלקם עם וי, חלקם
  עם ציור של פצצה ועל חלקם ציור של מתנה.
  נאמר לחניכים שהמטרה היא שכל הקבוצה תעבור מצד אחד של הלוח לצד השני.
  החניכים יעמדו בתור וכל חניך ייכנס בתורו לרשת הבריסטולים במטרה להתקדם ולהגיע
  אל סוף הרשת. בכל פעם ידרוך החניך על דף ויהפוך את אותו הדף - במידה והדף יהיה
  עם וי החניך יוכל להמשיך לדף הבא. במידה ועל הדף יהיה ציור של פצצה - יצטרך החניך
  לומר השפעה שלילית שלו על הקבוצה או של הקבוצה עליו/על חברי הקבוצה האחרים,
  להפוך חזרה את הדף ולחזור לסוף התור.
  תנועת הנוער המכבי הצעיר
  במידה ועל הדף יהיה ציור של מתנה- יהיה עליו לומר השפעה חיובית שלו על הקבוצה
  ושל הקבוצה עליו/על חברי הקבוצה האחרים, ולהתקדם לדף הבא.
  אחרי שכל החניכים יעברו את המסלול נערוך דיון:

  דיון:

  • האם הקבוצה מעכבת או מקדמת אותנו?
  • אם היא מעכבת אותנו- מה אנחנו יכולים לעשות על מנת להתגבר או למנוע את זה?
  • אם היא מקדמת אותנו- כיצד אנו מקדמים את זה לדברים משמעותיים יותר??

  דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
  Search
  Generic filters
  En