מה יקבלו החניכים בפעולה?

נקודת מבט על קבוצות ההשתייכות שלי.

מסרים מרכזיים

הקבוצה אליה משתייך הפרט מסייעת לו לבסס ולברר את זהותו העצמית באמצעות
שאלות כמו: מי אני? לאן אני שייך? במה אני ייחודי? במה אני שונה מהאחר? יחד עם זאת,
ניתן להשתייך לכיתה, לקבוצה, לחבורה ועדיין לא לחוש תחושת שייכות אמיתית.

מהלך הפעולה

מתודה ראשונה: דייטים

נתלה בחדר כרטיסיות פרופיל של אנשים פוטנציאליים לצאת איתם ל"דייט".
הפרופילים יהיו מחולקים ל-3 ,בשליש מהם הדייט יהיה מתואר על ידי מראה חיצוני
)ג'ינג'י, לבקן, גבוה, בלונדינית, שמנמנה, מתלבשת יפה(, בשליש רק על ידי תכונות אופי
)רגיש, מצחיק, שאפתן, מתבודד, עקשן..( ובקבוצת הכרטיסיות האחרונה הדייט יתואר לפי
הקבוצות השתייכות )קבוצת ספורט משותפת, בית ספר, מכבי, חוג משותף(.
על החניכים להסתובב בחדר. לכל חניך יש 20 נקודות לחלק, הוא יכול לתת עד 5 נקודות
לפרופיל מסוים.
לאחר הסיבוב הראשוני, ליד כל נקודה שחילקו, עליהם לרשום עד כמה הם בטוחים
בהצלחת הקשר עם האדם שבחרו לתת לו נקודות.

דיון:

שימו לב לשלושת קבוצות ההגדרות.
• האם יש קשר בין סוג ההגדרה לבין הציון שנתתם?
• האם יש קשר בין הציון שנתתם לרמת הביטחון בהצלחת הקשר עם אותו אדם?
• האם חשתם רמת ביטחון גבוהה יותר בקשר עם מישהו שמגיע מאותה קבוצת שייכות
שלכם? מדוע?
לאחר שהחניכים יסיימו נראה להם שהרוב היו בטוחים בהחלטה שלהם בכרטיסיות של
קבוצת השתייכות.

מתודה 2 :Zoomout

נציג לחניכים את המצגת "זום אאוט".
נראה תמונה אחר תמונה ועל החניכים לנחש בכל פעם מה מסתתר מאחוריה.

הערה למדריך

המצגת לקוחה מהספר ZOOM ,ספר ילדים עם תמונות בלבד. בשקופית הראשונה ישנה רק תמונה שמאוד קשה להבין מהי. בשקופית השניה יש "זום אאוט"- התרחקות מהתמונה והחניך יתחיל לזהות מה הוא רואה אז בשקופית השלישית יש התרחקות נוספת והתמונה משתנה לגמרי וכך כל המצגת. התמונה השנייה בדיוק כמו הראשונה וכמו אלו שיבואו אחריה היא חלק מתמונה גדולה יותר. הספר "מתקדם אחורה" בזום אאוט. נשאל - • מה אפשר ללמוד מה"זום אאוט"? נסביר ונדגיש לחניכים ששום דבר אינו כפי שהוא נראה. כל תמונה בחיינו היא חלק מתמונה גדולה יותר העולה בהרבה על המציאות ה"קטנה" שלנו.

מתודה שלישית: מעגלים-

נחלק לחניכים דף, על כל חניך לצייר חמישה עיגולים אחד בתוך השני )כמו מטרה(.
בכל עיגול יכתוב החניך קבוצת שייכות שהוא נמצא בה וידרג אותה לפי המצגת זום
שהראנו להם לפני מהמיקרו אל המקרו.
נגיד לחניכים לחשוב מה הם לוקחים מכל מעגל ואיך הם תורמים לכל מעגל לאחר מכן
יציגו החניכים את המעגלים.

דיון:

• לעיתים אנחנו מזהים את עצמנו על דרך החיוב: "אני צמחונית, אני פמיניסטית",
ולעיתים אנו מזהים את עצמנו על דרך השלילה: "אני שונאת אשכנזים, בשום פנים ואופן
איני יכולה להזדהות עם אוהדי כדורגל". אילו היבטים בזהותנו "חזקים" יותר - החיוביים
או השליליים? על אילו היבטים, לדעתכם, עדיף לבסס זהות?
• מה משייך אדם לקבוצה מסוימת – הזדהות רגשית עם הקבוצה, התנהגות על-פי
הנורמות והכללים המקובלים בה, תנאים אחרים?
• מהן הסיבות לכך ששייכות קבוצתית היא מרכיב חשוב בהגדרת הזהות שלנו?
• האם כל קבוצות השייכות שלנו זהות בחשיבותן עבורנו? תנו דוגמאות.
• מהי המחויבות הנובעת מהזהות הקבוצתית ומהשייכות לקבוצה?
• באיזו מידה שייכות לקבוצה מחייבת תחושת סולידריות כלפי בני אותה קבוצה?
מה בין שייכות לסולידריות?

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En