מה יקבלו החניכים בפעולה?

• בחינה של ערכיו האישיים.
• בחינת התאמת ערכיו האישיים לערכי התנועה.

מסרים מרכזיים

לכל אדם ישנם ערכים המובילים אותו בחייו. ערכים אלו יכולים להשתנות או לקבל
פרשנות שונה. חשוב שנבחן מהם הערכים המובילים אותנו והאם וכיצד הם משתלבים עם
הערכים שמייצגת התנועה, כדי שנוכל לבחון האם חברות בתנועה מתאימה לי ולאמונה
שלי והאם אני מרגיש/ה שאני יכול/ה לחנך לערכים אלו.

מהלך הפעולה

מתודה 1:

נספר לחניכים כי חברה ישראלית רשמה פטנט על גלולות לשיפור עצמי.
מה זאת אומרת? בעקבות מחקר אינטנסיבי על DNA הם הצליחו לבודד גנים אשר
אחראיים על דברים שונים בגוף האדם וכעת הם מציגים למכירה גלולות מסוגים שונים,
אשר נטילה שלהם תעזור לשיפור עצמי של כל אחד. עם זאת, בגלל שהם סטרט-אפ, הם
לא יכולים לייצר את כל הגלולות בבת-אחת אלא יכולים לייצר בכל פעם גלולה אחרת
)סוגי הגלולות מפורטות בהמשך(.
חלק א'-
נציג לחניכים את רשימת הגלולות ונבקש מהם לרשום, כל אחד לעצמו, את הסדר
שלדעתו צריך לייצר את הגלולות )1 -לייצר ראשונה, 10 -לייצר אחרונה(.
חלק ב'-
לאחר שסיימו לרשום נחלק אותם לקבוצות של 5-4 חניכים )במידה ומדובר בקבוצה קטנה
ניתן לעשות זאת כולם יחד(. עכשיו נבקש מהם ליצור רשימה אחת משותפת של סדר
ייצור הגלולות. חשוב להגיד להם שאסור להם להצביע כדי לקבל החלטה אלא עליהם רק
לשכנע אחד את השני. חשוב! למשימה זו תתנו להם זמן מוגבל )10-5 דקות(.
רוב הסיכויים שהם לא יגיעו לרשימה סופית מוסכמת על כולם.
נחזור למעגל והקבוצות יציגו את הרשימה )גם אם החלקית( שהגיעו אליה.
נבקש מהם שיסבירו כיצד הגיעו לרשימה, על מה היה ויכוח רציני יותר, הרשימה של מי
תואמת יותר או פחות את הרשימה, מה מרגיש מי שהרשימה לא תואמת את רשימתו
המקורית, מה גרם לו להסכים ולהתפשר, על מה הם לא היו מוכנים להתפשר.

דיון:

• למה היו גלולות שהיו חשובות לנו יותר וכאלו פחות? מה הן מייצגות?
)ערכים שחשובים לנו(
• למה לכל אחד יש סולם ערכים שונה?
• אם לכל אחד יש סולם ערכים שונה, איך אנחנו מסתדרים בינינו?
• האם יש ערכים שאם הייתם יודעים שמישהו מאמין בהם היה לכם קשה להסתדר איתו?

מתודה 2:

נפזר ברחבי החדר/נתלה על הקירות משפטי "אני מאמין". המשפטים גזורים ומתאימים
לדברות התנועה אך לא נגיד את זה לחניכים עדיין.
בנוסף ישנם משפטים עם ערכים שאינם מופיעים בדברות התנועה. ניתן לכל חניך עטים/
טושים בשני צבעים. חשוב שלכולם יהיו את אותם שני צבעים, למשל כחול ואדום.
על החניכים להסתובב בין המשפטים ולחתום את שמם בצבע אחד )למשל כחול( מתחת
למשפטים שמייצגים אותם, ובצבע השני )למשל אדום( מתחת למשפטים שממש לא
מייצגים או אפילו נוגדים את אמונתם. לא חובה לכתוב את שמם תחת כל המשפטים.

דיון:

• עם אילו משפטים הסכמת ועם אילו ממש לא? מדוע?
• האם אתם פועלים לאור הערכים והאמונות שלכם?
• האם הייתם פועלים ומחנכים לכך שאחרים גם יפעלו לאור ערכים אלו?
נחשוף בפניהם את דברות התנועה ונגיד להם שהרבה מהמשפטים נגזרו מהן.
• האם זה מפתיע אתכם?
• מדוע חשוב שאם אני חלק מתנועה אאמין בערכים אליה היא מחנכת, או לפחות אבחן
אותם?
• האם אי פעם בחנתם לעומק את ההתאמה בין הערכים שלכם לערכי התנועה?
• האם יש דברים שלא תואמים? האם יש דברים שאתם מאמינים בהם ולא מופיעים?
• האם וכיצד זה משפיע על הבחירה להיות חברים בתנועה?

נספחים:

הגלולות:
גלולת ההשפעה- תפתח בך תכונות שבעזרתן תוכל להשפיע על אנשים רבים, לארגן
אותם ולשלוט בהם. תוכל בנקל להלהיבם לבצע מפעלים חברתיים מורכבים ומסובכים.
האנשים יאמינו בך ויסמכו עליך.
גלולת החוכמה- תפתח בפניך אוצרות בלתי נדלים של בינה ודעת. תוכל לתת מענה על כל
שאלה ולהציע פתרון נכון לכל בעיה.
גלולת היושר- תאפשר לך להבדיל בין טוב לרע, בין צדק לאי-צדק. אורח חייך ישמש
דוגמה ומופת לחיים ישרים ומוסריים.
תנועת הנוער המכבי הצעיר
גלולת ההצלחה- תביא לכך, שבכל תחום שתבחר בו תגיע למומחיות ולהישגים בלתי
רגילים.
גלולת העושר- תביא לך מזל וברכה בכל הנוגע לצבירת רכוש ונכסים יקרי ערך. תוכל
להשיג כל מה שנקנה בכסף.
גלולת החיבה- תעשה אותך רצוי ומקובל ביותר בחברה. רבים יחפשו את קרבתך וירצו
שתהיה ידידם האישי.
גלולת ההנאה- תגרום לכך שתמצא הנאה בכל עיסוק, בילוי או פעילות.
גלולת היופי- תעשה אותך יפה-תואר ובעל הופעה מושכת ומרשימה שתביא לך הצלחה
בקרב בני המין השני.
גלולת הבריאות- תעשה אותך לאדם חזק ובריא, לעולם לא תדבק בך מחלה ואיש לא יעז
להרים עליך יד.
גלולת העזרה- תפתח בך רצון ויכולת לעזור לאחרים במצוקתם ולהשביע את רצונם של
הסובבים אותך.
משפטי "אני מאמין":
אני מאמינ/ה ביושר
אני מאמינ/ה בלדבר אמת
אני מאמינ/ה בנאמנות
אני מאמינ/ה באהבת הארץ
אני מאמינ/ה בציונות
אני מאמינ/ה בתרומה לקהילה
אני מאמינ/ה בעזרה לזולת
אני מאמינ/ה באכפתיות
אני מאמינ/ה בלהטיל ספק
אני מאמינ/ה בחברות
אני מאמינ/ה ברעות
אני מאמינ/ה שיש לנהוג באדיבות
אני מאמינ/ה שיש לנהוג בנימוס
אני מאמינ/ה באהבת הארץ
אני מאמינ/ה בשמירה על איכות הסביבה
אני מאמינ/ה בזכויות בעלי חיים
תנועת הנוער המכבי הצעיר
אני מאמינ/ה בלהיות מסודר
אני מאמינ/ה בלהיות ממושמע/ת
אני מאמינ/ה בלחיות בשמחה
אני מאמינ/ה באומץ
אני מאמינ/ה בלקחת סיכונים
אני מאמינ/ה בחסכנות
אני מאמינ/ה בפרגון
אני מאמינ/ה בעבודה קשה
אני מאמינ/ה בהתמדה
אני מאמינ/ה בשוויון
אני מאמינ/ה בשלום
אני מאמינ/ה בפלורליזם )ריבוי דעות(
אני מאמינ/ה בסובלנות

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En