מה יקבלו החניכים בפעולה?

1 .ידע בנושא התנהגות בטוחה בטיול.
2 .כלים שיעזרו להם להתכונן לטיול בצורה מיטבית.
3 .ידע בנושא אזור הטיול.

מסרים מרכזיים

• חשוב להתכונן היטב לטיול: הן מבחינת ציוד והן מבחינה גופנית )מגיעים בריאים ואחרי
שישנו מספיק שעות(.
• חשוב להקשיב לכללי הבטיחות וההתנהגות על מנת לחזור בשלום מהטיול.

מהלך הפעולה

משחק- אני מביא למסיבה:

נושיב את החניכים במעגל. נחליט על חוקיות מסוימת שלפיה אנו מכניסים דברים
ל"מסיבה", מבלי לספר לחניכים. נספר לחניכים שאנחנו מארגנים מסיבה ולא מכניסים כל
אחד, אלא לפי מה שהוא מביא איתו. ניתן להם 2 דוגמאות לדברים שנכנסו למסיבה על פי
החוקיות שקבענו. על החניכים, בסבב, לנסות להכניס כמה שיותר דברים למסיבה )כשהם
אומרים "אני מביא למסיבה XY )"על מנת שבסופו של דבר יוכלו להבין את החוקיות
שקבענו. החניכים יכולים לנסות לנחש את החוקיות בכל שלב במהלך המשחק וזאת על פי
הדברים שראו שכבר נכנסו למסיבה. בסבב האחרון, נשנה את "אני מביא למסיבה" ל"אני
מביא לטיול" כשהחוקיות תהיה הפעם - כל דבר שנחוץ להביא לטיול - נכנס.

הערה למדריך

יש לבחור חוקיות פשוטה בכל פעם שתתאים לרמה של חניכים בכיתה ג', לדוגמה - כל מה שמתחיל באות מסוימת/כל מה שבצבע מסוים/כל מה שמתחיל באות הראשונה של השם של המדריך.

דיון:

1 .מהם הדברים שחשוב להביא איתנו לטיול?
2 .איך כל דבר שאמרתם יכול לשמש אותנו ולעזור לנו במהלך הטיול?
3 .בונים עם החניכים יחד רשימת ציוד כללית לטיול המתאימה להם.

מתודת התנסות- יציאה לטיול:

נספר לחניכים שאנו עומדים לצאת עכשיו לטיול. בכדי להכניסם לאווירת הטיול נחלק
לחניכים מספר ג'ריקנים, כובעים, תיקים ריקים וכו'.
לפני היציאה לטיול, נעשה לחניכים תדריך קצר שבו כל אחד יקבל חצי דף עם כללים
שנקריא. לאחר סיום התדרוך נצא עם החניכים לטיול קצר מסביב לסניף או בקרבתו על
מנת להמחיש לחניכים כיצד הולכים.
לאורך המסלול נעצור מספר פעמים ובכל עצירה נדמה סיטואציה שיכולה לקרות בטיול.
נשאל את החניכים כיצד מתמודדים עם הסיטואציה במהלך הטיול.

הערה למדריך

לאורך המסלול ניתן להכניס משחק נחמד שמשחקים לרוב בטיולים )חידונים, על האיזור שנטייל בו וכו'(. בנוסף חשוב שהמסלול לא יהיה קצר מדי על מנת שהחניכים ירגישו את האחריות שבהליכה ואת ההתמודדות עם הכובד, הנהלים ודרכי הפעולה.

סיטואציות:

• מישהו צריך פתאום באמצע המסלול ללכת לשירותים )הולכים עם מדריך(
• מישהו הולך לאיבוד )מחכה במקום(
• מצאנו עטיפה של חטיף על הרצפה )מרימים אותו לזבל(
• כואב לנו קצת הראש )שותים מים ונחים(
• נגמר לנו האוכל )מבקשים מחבר שיש לו מספיק אוכל(
• המדריך עושה מיקי מיקי )שותים מים(

משחק- מירוץ שליחים:

נחלק את החניכים לשתי קבוצות ונעמיד אותן אחת ליד השנייה.
מול כל קבוצה נניח פתקים עם שאלות אמריקאיות על אזור הטיול.
נסביר לקבוצות שהן מתחרות אחת בשנייה ומטרתן היא לסיים את השאלות ראשונים.
בכל פעם חניך רץ להביא פתק ורק כאשר הקבוצה עונה נכון על השאלה החניכ/ה הבא/ה
יכול/ה לרוץ ולהביא פתק נוסף.
הקבוצה הראשונה שענתה נכון על כל השאלות מנצחת.

  ציוד:
 • • ג'ריקנים • חלק מהציוד לטיול (כובעים...) • שאלות אמריקאיות על פתקים • כוסות חד"פ (לג'ריקן)
 • הערה למדריך

  יש להיות נגיש לשתי הקבוצות על מנת שהחניכים יוכלו להמשיך במשחק. יש לשאול שאלות שרלוונטיות למיקום הטיול, לסיפור של המקום/האזור. במידה והקבוצה קטנה, ניתן לבצע בקבוצה אחת עם זמן קצוב.

  דיון מסכם:

  1 .למה חשוב שנשמור על כללי ההתנהגות והבטיחות בטיול?
  2 .מהי הדרך הטובה ביותר להכין את עצמנו לקראת הטיול? ולמה זה חשוב?
  3 .מהם החששות שלכם לקראת הטיול?
  4 .האם יש לכם שאלות נוספות לקראת הטיול?
  5 .האם אתם מתרגשים לקראת הטיול?

   ציוד:
 • • אלבדים כמספר החניכים • כופתים כמספר החניכים • אבנים בינוניות • ג'ריקן מלא מים • דפים ועטים • מספריים • כוסות חד"פ • עזרים גזורים ומוכנים להימסר לחניכים
 • דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
  Search
  Generic filters
  En