מה יקבלו החניכים בפעולה?

ידע בסיסי על המנון התנועה בה הוא חבר שילווה אותו בכל שנותיו בתנועה.

מסרים מרכזיים

על כל חניך במכבי צעיר להכיר את המנון המכבים ולהתחבר אל עקרונותיו.

מהלך הפעולה

סיפור מסגרת:

החניכים נמצאים בתחרות "המנונטוס", עליהם להשלים משימות על מנת לקבל מפתחות
על מנת לפתוח דלתות שמזכות אותם בחלקי המנון תנועת הנוער ה"מכבי הצעיר"-המנון
המכבים.
נחלק את החניכים ל - 2 קבוצות אשר יעברו משימות שונות על מנת לקבל מפתחות

משימה 1:

כל קבוצה תעמוד בשורה וניתן לה דקה לענות על שאלות שניתן להם. קבוצה שתענה על
מספר השאלות הרב ביותר בזמן שהוקצב לה תקבל מפתח.
1 .באיזה חג מתקיים מירוץ הלפיד? חנוכה
2 .מהו המקום הנמוך ביותר בארץ? ים המלח
3 .באיזה שנה הוקמה מדינת ישראל? 1948
4 .מי היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל? דוד בן גוריון
5 .איך קראו לראשת הממשלה היחידה של מדינת ישראל? גולדה מאיר
6 .איזה חגורה הכי גבוהה בג'ודו? שחורה
7 .מהי העיר הכי דרומית בארץ? אילת
8 .מה הצבע של דג זהב? זהב
9 .כמה גלגלים יש בתלת אופן? שלושה
10 .כמה ימים נמשכה מלחמת ששת הימים? 6 ימים
11 .באיזה צבע הבית הלבן? לבן
12 .מה ראשי התיבות של נתב"ג? נמל תעופה בן גוריון
13 .מה ראשי התיבות של קק"ל? קרן קיימת לישראל
14 .מי היה המלך הראשון של ישראל? שאול
עַ ּמּוד הָ אֵ ׁש יֵ לֵ ְך לְ פָ נֵ ינּו,
וְ דֶ רֶ ְך חֹׁשֶ ְך יָ אִ יר, יַ זְ הִ יר.
עַ ּמּוד עָ נָ ן מֵ אֲ חֹורֵ ינּו.
ּפַ ּנּו ּדֶ רֶ ְך – מַ ּכַ ּבִ ים! )הַ ּמַ ּכַ ּבִ ים!(
תנועת הנוער המכבי הצעיר
15 .כמה שנים הלכו בני ישראל במדבר? 40 שנה
16 .למה אוכלים תפוח בדבש בראש השנה? שתהיה שנה מתוקה
17 .כמה מכות היו במצרים? 10
18 .באיזה מועד התקיימה מלחמת יום הכיפורים? יום כיפור
19 .מה בא קודם הרעם או הברק? ברק
20 .איזו חיה ישנה כל החורף? דוב

משימה 2:

נעמיד את הקבוצות ב - 2 טורים. בקצה אחד יהיה דלי מלא במים ובקצה השני יהיה דלי
ריק. מטרתם להעביר את המים מהדלי המלא לריק בעזרת כוס שתהיה מחוררת. הקבוצה
שתעביר יותר מים בסוף המשחק תקבל מפתח.

הערה למדריך

לומר לחניכים כי חניך אשר העביר מים מעביר את הכוס לבא אחריו ועובר לסוף התור.

משימה 3:

כל קבוצה תקבל שמיכה ותעמוד עליה. מטרת הקבוצה היא להפוך את השמיכה מבלי
לרדת ממנה. הקבוצה שתצליח ראשונה תקבל מפתח.

הערה למדריך

ניתן להגיד לחניכים כי השמיכה היא האי ומחוץ לשמיכה יש ים/להגיד שמחוץ לשמיכה זה לבה ואסור לדרוך.

משימה 4:

כל סיבוב ניקח מילה מההמנון (פה, אש, חושך, דרך..) על כל קבוצה בתורה למצוא ולשיר
שיר שיש בו את המילה.
קבוצה שלא מוצאת שיר נפסלת והקבוצה השנייה מקבלת מפתח.

הערה למדריך

לשים לב שכל קבוצה מקבלת מפתחות ומקסימום המפתחות הוא 8 )כמספר השורות בהמנון המכבים(. לשים לב כשמכינים את לוח הגורלות לכתוב את המשפטים ועליהם לשים דף שמכסה את המשפט. כאשר הקבוצות בוחרות איזה קובייה לפתוח ניתן להוריד אותו ולחשוף את המשפט. כעת נחשוף את החניכים לכל שורות ההמנון וניתן לחניכים לסדר את השורות בסדר הנכון. לאחר מכן נשיר את ההמנון ביחד עם החניכים.

דיון:

• על מי לדעתכם מדובר בשיר?
• למה חשוב שיהיה המנון לתנועה? למה? (אחדות, ערכים, ייחודיות)
• אילו ערכים עולים מתוך השיר? (עוצמה, כוח, חוזק, אור כשחשוך, דבקות במטרה)

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En