מה יקבלו החניכים בפעולה?

• חשיפה לנושא איכות הסביבה
• הבנה כי לכל כלי שיש לנו ניתן למצוא שימושים נוספים
• מוטיבציה לשמור על הסביבה הקרובה שלנו
• העלאת מודעות לנושא הסביבתי

מסרים מרכזיים

• המצב הסביבתי בעולם לא טוב ובמגמת ירידה.
• המקום שלנו הוא לפעול ולשנות בנושא ככל יכולתנו.

קריאה לפעולה:
כל מעשה ולו הקטן ביותר יכול לתרום לצמצום הנזק הסביבתי של האדם. זה נכון לא רק
ביציאה אל הטבע, אלא גם בחיי היומיום שלנו, ביצירת פסולת ובשמירה על ניקיון בשכונה
ובסניף שלנו.

מהלך הפעולה

סיפור מסגרת:

כדור הארץ מגיע למצב של זיהום גבוה מאוד מה שמאלץ את החניכים לעלות על חללית
ולטוס לחיות בכוכב אחר.
החניכים נוחתים בכוכב חייזרים שנקרא חייזרמאניה.
לחניכים יש משימה עיקרית: לבנות רובוט שיסייר ויחקור את כדור הארץ כדי שידעו אם
זיהום האוויר בכדור הארץ ירד ואם הם יכולים לחזור. על החניכים לעבור משימות
הקשורות באיכות הסביבה, ובסוף כל משימה יקבלו חלק נוסף לבניית הרובוט. החלקים
שמהם יבנו את הרובוט יהיו חלקים ממוחזרים )קרטונים, גלילי נייר, דפים(.

טריוויה

נמקם ארבעה שלטים בצדדים שונים בשטח הפעולה. על כל שלט אחת מהאותיות א'-ד'
המסמלות את התשובות האפשריות לשאלות הטריוויה. נשאל את החניכים שאלות
טריוויה בנושא איכות הסביבה ובכל פעם כל חניך יצטרך לעמוד על יד השלט שהוא חושב
כתשובה הנכונה. לאחר מספר סבבים מוסיפים אתגר למשחק וחניכים שענו תשובה לא
נכונה "מאבדים" משהו להמשך המשחק – רגל (לקפוץ על רגל אחת), עין (לעצום עין)
ועוד...
• מהו קומפוסט?
א. אשפה שמעבירים להטמנה ב. מאכל הולנדי ג. דשן המופק מפסולת אורגנית
ד. יצירה מוסיקלית
• כמה מהפסולת הנאספת בישראל מועברת כיום להטמנה?
א. %80 ב. %50 ג. %10 ד. %12
• איזו מילה יוצאת דופן?
א. זבל ב. לכלוך ג. פסולת ד. שכשוך
• לאיזה פח תשליכו צנצנת ריבה?
א. לפח הכתום ב. לפח הסגול ג. לפח הירוק ד. למחזורית
• איזו פסולת יוצאת דופן?
א. קרטון פיצה ב. קופסת דגנים ג. מחברת ד. שקית ניילון
• מהי התכלות?
א. תהליך שבו החומר מתפרק ב. תהליך שבו החומר מוכפל ג. תהליך שבו החומר הופך
למוצק ד. תהליך שבו החומר מתמוסס
• איזו מילה נרדפת ל"אדמה"?
א. קרקע ב. קלקר ג. קישקע ד. קישקשתא
• בזמן הקניות בסופרמרקט, מה הפתרון הכי פחות סביבתי לאריזת המצרכים? א. שקית
בד ב. תיק גב ג. שקיות נייר ד. שקיות ניילון
• כמה פסולת מייצר אדם ביום בישראל?
א. 200 גרם ב. 350 גרם ג. 15 קילוגרם ד. 2 קילוגרם
• מה אי אפשר להפיק מפסולת?
א. טקסטיל ב. אנרגיה ג . פלסטיק ד. מזון
• מה אינו סוג של זיהום סביבתי?
א. זיהום אוויר ב. זיהום מים ג. זיהום אור ד. זיהום עור
• מהו מִ חזּור?
א. חזרה על תהליכי ייצור של פסולת ב. השבה לטבע של תוצרי פסולת ג. ניצול של פסולת
ליצירת חומרי גלם או מוצרים חדשים ד. מיצוי של רכיבי פסולת ליצירת דשן
• לאורך השנים, כמות הפסולת שאדם מייצר בישראל
א. גדלה ב. קטנה ג. נותרת ללא שינוי ד. תלויה במזג האוויר

ניקיון ניקיון ניקיון

החניכים יקבלו איזור בסניף, אותו יצטרכו לנקות. לאחר הנקיון יקבלו את החפץ הבא
לבניית הרובוט- כופת/חוט שמשון.

של מי השורה הזו?

בכל פעם יעלו נציג או שניים מבין החניכים. הנציגים יקבלו חפץ מסוים ויצטרכו לחשוב
על כמה שיותר שימושיים יצירתיים עם החפץ שהם לא השימוש המוכר שלו. לאחר כמה
סבבים תקבל הקבוצה עיתונים לצורך יצירת הרובוט.
החפצים: גליל נייר טואלט, סנדל שורש, בקבוק, משקפי שמש, כסא, ענף, עניבת חאקי...

הציור שלי הכי סביבתי

ניתן לחניכים דף עם רשימת ציוד שהם צריכים לאסוף מהטבע. לדוגמא:
5 עלים
4 ענפי עץ
5 אבנים
שקית עם חול
שרף של עץ
לאחר איסוף החומרים נכנס את החניכים ונבקש מהם ליצור ציור/סלוגן/משפט המעביר
מסר בנוגע לשמירה על איכות הסביבה ועל החשיבות בלפעול למען הנושא. לאחר שיצרו
את העבודות יציגו בפני הקבוצה ויקבלו קרטונים עבור יצירת הרובוט.

הערה למדריך

במידה ואין נגישות בסניף להשגת החומרים עליך לאסוף אותם מראש ולספק אותם לקבוצה

רובוט ממוחזר

לאחר שהצליחו לאסוף את כל החומרים, על החניכים יהיה להכין רובוט מחומרים
ממוחזרים.
איזה כיף! החניכים הצליחו לבנות את הרובוט ועכשיו הם ידעו אם הם יכולים לחזור
לכדור הארץ...

הערה למדריך

ניתן לתת לחניכים לפני שיתחילו לבנות את הרובוט עוד חפצים ממוחזרים (בקבוקים, שקיות, דפים...)

דיון

  • איך היה לכם בפעולה?
  • מה הייתם רוצים שיהיה בפעולות?
  • איזה דברים אתם אוהבים לעשות?
  • האם אתם מתרגשים לקראת השנה?
  • מה שמעתם על המכבי הצעיר?
  • מה אתם חושבים שהולך לקרות במהלך השנה?
Search
Generic filters
En